Loading

ATEŞİMİZİ 40 YIL ÖNCE YAKTIK…

1979 yılında İzmir’in Pınarbaşı ilçesinde kurulan Pınar Döküm, madencilikten enerji sektörüne kadar birçok sektör için uluslararası standartlara uygun çelik döküm yapmaktadır.

Tek parçada 6000 kg ağırlığa kadar aşınmaya, darbeye, yüksek ısıya ve korozyona dayanıklı çelik üretmektedir. 40 yılı aşkın döküm tecrübemizi bir adım öteye taşıyor ve çözüme yönelik mühendislik danışmanlığımızı hizmete sunuyoruz.

Verdiğimiz mühendislik hizmetimizde A’dan Z’ye tüm teknik süreçlerde uzman kadromuzla sizlerin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz.
Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için sürdürülebilirlik ilkelerine önem vermekteyiz.

Faaliyetlerimizi sürdürürken çevreye etkilerine dikkat etmekte ve iyileştirme çalışmalarını yürütmekteyiz.

 

VİZYONUMUZ / MİSYONUMUZ

Amacımız; şirketimizin, çelik döküm alanında kalite ve değer odaklı, çevreye saygılı, güvenilir, verimli bir kuruluş olarak varlığını sürdürerek, sektördeki değişime ve gelişime öncülük edecek yatırımları gerçekleştirmektir.

KALİTE  POLİTİKAMIZ

Amacımız, müşteri istek ve beklentilerini karşılayacak kalitede ürünler üreterek, iç ve dış pazarlarda rekabet gücümüzü, satış ve kârımızı arttırmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için Pınar Döküm A.Ş.’nin tüm süreçlerde öngörülen kalite seviyesini yakalamak ana hedefimizdir. Bu bağlamda daha az hurda ve daha fazla güvenilir ürün sağlayan kalite, üretim ve verimlilik faktörleri de oldukça önemlidir. Çalışanlarımızın bilgi seviyelerini geliştirmek, maliyetlerimizi düşürmek, üretim verimliliğimizi artırmak temel hedeflerimizdir. Belirlediğimiz hedefler doğrultusunda kalite yönetim sistemi prensipleri, tüm bölümlerimizin çalışmalarında esas alınacaktır. Bütün bölümler, bu kalite sisteminin bütünlüğü içinde çalışmakla yükümlüdürler. Amaç ve hedeflerimizi yerine getireceğimizi, sistemin etkinliğini sürekli iyileştireceğimizi taahhüt ederiz.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Gelecek kuşaklara miras bırakacağımız çevreyi sağlıklı devredebilmek için; sürdürülebilir kalkınmayı benimsemeyi, bu doğrultuda gerekli uygulamaları gerçekleştirmeyi ve uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmeyi taahhüt ederiz. Tüm faaliyetlerimizi planlarken ve uygularken; çevre performansını artırmak,  faaliyetlerimizin çevreye etkilerini değerlendirip iyileştirmek, girdilerimizi etkin ve verimli biçimde kullanmak, atıkları kaynağında azaltmak başlıca ilkelerimizdir. Çelik dökümde, iyileştirilebilir atık yönetim planları ve ilgili kanunlar ile tehlikeli ve tehlikesiz atıkların uygun şekilde bertarafını taahhüt ederiz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Firmamızda kanunlara ve mevzuatlara uygun faaliyet gösterilmesi en önemli esaslardandır. Çalışanlarımızın katılımıyla yürürlükteki İSG kanun ve mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyulacağını taahhüt ederiz. Yöneticilerimiz ve çalışanlarımız İSG’den sorumludur. Çalışanlarımızın kendi bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmaları amacı ile gerekli eğitimler verilecek, bilinçlenmeleri ve farkında olmaları sağlanacaktır. Çalışma alanlarındaki tehlikeler tespit edilip olası riskler önlenecektir. Kuruluşumuzda tehlikeli ve olası risklerin tespitini ve denetimini sağlamak için gerekli kaynakların ayrılacağını, her türlü iş kazalarının, yaralanmaların ve mesleki hastalıkların önlenmesi ile ilgili çalışmalar yapılarak sağlıklı ve ergonomik bir çalışma ortamı sunulacağını taahhüt ederiz. İSG performanslarımız düzenli olarak değerlendirilecektir. Tüm çalışanlarımızın İSG bilinciyle çalışmalarını sağlayarak iş kazalarının, yaralanmaların ve mesleki hastalıkların sıfıra indirilmesi hedeflenmiştir.