Loading

KALİTE POLİTİKAMIZ

Amacımız, müşteri istek ve beklentilerini karşılayacak kalitede ürünler üreterek, iç ve dış pazarlarda rekabet gücümüzü, satış ve karımızı arttırmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için Pınar Döküm A.Ş.’nin tüm süreçlerde öngörülen kalite seviyesini yakalamak ana hedefimizdir.

Kalite Kontrol Sistemimiz

KİMYASAL ANALİZ

Her ergitilen ocakta düzenli olarak spektrometre yardımı ile ergimiş metalin analiz kontrolü yapılmaktadır. Spektrometre ile Demir-Nikel bazlı alaşımların ve ek olarak 20 çeşit elementin analizi, alaşım içindeki nitrojen de dahil olmak üzere yapılabilmektedir.

MİKROSKOBİK ANALİZ

Metal mikroskobumuz 1500X büyütme kapasitesiyle, malzemenin mikro yapısını incelemek ve istenirse fotoğrafını çekebilmek için imkan sağlar. Metalografi incelemeleri için NIKON MA 100 (100x200x500xbüyüme kapasitesi) mikroskobu kullanılmaktadır. Metalografik yorumlarda da Clemex Vision Lite analiz programı ile; tane boyutu analizi, % faz dağılımı, % sferolaşma, inklüzyon tayini gibi detaylı incelemeler yapılabilmektedir.

TAHRİBATSIZ MUAYENE

Ultrasonik test cihazı, 1000 mm’ye kadar kalınlıktaki döküm parçaların iç hatalarını tespit edebilmemize olanak sağlar.

Yüzey hata kontrolü için manyetik test uygulanmaktadır.

Boya penetrasyon testi uygulanmaktadır.

MEKANİK TEST

Mekanik test laboratuarımızda, 20 ve 40 tonluk çekme-basma kapasitesi olan mukavemet test cihazımız, 3000 kg basma kuvvetli, Ø10 mm bilyalı sabit sertlik test cihazı ve taşınabilir elektronik sertlik ölçme cihazımız ve darbe test cihazımızla gerekli testler yapılmaktadır.

ÖLÇÜ KONTROL

Çeşitli Dijital ve Veryerli kumpaslar, mikrometreler, açıölçerler vb. ölçüm ekipmanları kullanılarak parçaların döküm ve işlenmiş hallerinin ölçümleri yapılmaktadır.

Yüzey Pürüzlülük cihazı ile özellikle işlenmiş parçaların yüzey pürüzlülük değerleri kontrol edilmektedir.

Kaplama kalınlık ölçüm cihazı ile boya, yağ vb. uygulamaların kalınlıkları ölçülebilmektedir.

Ultrasonik et kalınlık ölçüm cihazı ile parçaların et kalınlıkları ölçülebilmektedir.

Mobil 3 Boyutlu Koordinat Ölçüm Cihazı (Mobil CMM) ile parçaların ölçü kontrolleri yapılabilmektedir.

Parçaların montaja uygunluğu çeşitli aparat-şablon-mastar yapılarak kontrol edilebilmektedir.

Belgelerimiz